فال حافظ

فال حافظ

چراغ روي تو را شمع گشت پروانه
خرد که قيد مجانين عشق مي فرمود
به بوي زلف تو گر جان به باد رفت چه شد
من رميده ز غيرت ز پا فتادم دوش
چه نقشه ها که برانگيختيم و سود نداشت
بر آتش رخ زيباي او به جاي سپند
به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي
مرا به دور لب دوست هست پيماني
حديث مدرسه و خانقه مگوي که باز
مرا ز حال تو با حال خويش پروا نه
به بوي سنبل زلف تو گشت ديوانه
هزار جان گرامي فداي جانانه
نگار خويش چو ديدم به دست بيگانه
فسون ما بر او گشته است افسانه
به غير خال سياهش که ديد به دانه
ز شمع روي تواش چون رسيد پروانه
که بر زبان نبرم جز حديث پيمانه
فتاد در سر حافظ هواي ميخانه

تعبیر فال : به آرزو و مراد خود نرسیده ای. نا امید و مأیوس نباش. در زندگی، آنچه که پیش آید خیر است. بهتر است به آینده فکر کنی و آن را بیهوده و رایگان از کف ندهی. سعادت و نیکبختی در سایه ی تلاش و کوشش و تعقل است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای ahdnameh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ahdnameh.ir